Mer om BØL

For å virkeliggjøre vår visjon om å bygge den første økolandsbyen i bergensområdet, vil vi ha deg med, så vi blir mange mennesker med ulike kunnskaper og erfaringer, og som kan arbeide sammen. Mens vi gradvis bygger opp vår felles kompetanse, forsøker vi å praktisere landsbylivet så langt det er mulig, med fellesmøter, sosialt samvær, praktisk arbeid og mye mer.

Som medlemmer kreves det ikke av deg og meg at vi forplikter oss til å bo i den fremtidige landsbyen, men at vi deltar aktivt og er grunnleggende samarbeidsvillige, ærlige og tålmodige og slutter oss til verdigrunnlaget (under utarbeidelse) og våre arbeidsprinsipper. Du må like å være sammen med andre og være villig til å utvikle dine kommunikasjonsferdigheter. Med aktiv menes at vi minimum deltar på to fellesmøter årlig, bidrar med ideer og innspill og ellers deltar på de premisser som gruppen selv legger.

Kursvirksomhet

For å øke vår kompetanse på ulike felt arrangerer vi kurs og seminarer. I 2006 og 2009 organiserte vi f.eks. 72 timers grunnkurs i permakultur for alle interesserte, og alle av våre mest aktive medlemmer er nå sertifikatholdere i permakultur. Vi har også jevnlig kurs om urter o.a. og har hatt studiesirkel om bred økologi.

Praktiske oppgaver

Vi driver dyrkning av ulike vekster; i to år har vi holdt til på Rongen i Voss kommune, men vil nå flytte denne aktiviteten til Bergen. Vi har tidligere år drevet salg av grønnsaker og eget bakverk på Bondens marked. Andre ønskede aktiviteter er f.eks. byggeteknikker, ovnsbygging, matpreservering: det som medlemmene til enhver tid ønsker å fokusere på

Kulturelt

Vi lager og inntar god mat i fellesskap så ofte vi kan, spesielt når vi feirer solverv og jevndøgn (med enkle markeringer). Vi arrangerer ekskursjoner hvor målet er både å skaffe ny kunnskap og å oppleve noe hyggelig sammen. Å være ute i naturen setter vi spesiellt stor pris på.

Samfunn

Allmøter - eller landsbytorget - holdes annenhver måned, hvor alle medlemmer kommer sammen for å ta felles beslutninger om viktige saker. Målet er å trene oss opp i landsbydemokrati, hvor selve møteteknikken må læres. Vi benytter konsensus som grunnleggende prinsipp. Vi forsøker også å treffes jevnlig feks. i form av kafebesøk, hvor vi legger vekt på en uformell, avslappet og inkluderende atmosfære. For øvrig er Det grønne loftet vårt midlertidige "hjem", hvor det meste av aktiviteten foregår.

Rusle gjennom landsbyen og oppdag mulighetene:

  • Les mer på disse sidene, send oss kommentarer, spørsmål og forslag til prosjektet og sidene.
  • Be om å bli satt på en epostliste og motta informasjon 3-4 ganger pr år.
  • Registrer deg som bruker her på nettstedet og bidra aktivt.
  • Møt opp på ett eller flere av våre møter eller arrangementer, kontakt oss per telefon.
  • Bidra med enkle praktiske oppgaver eller dine egne kunnskaper og ferdighter.
  • Meld deg inn og sett ditt preg på BØL.

Les om vår visjon og våre arbeidsprinsipper

Les mer om selve prosjektet