Bergen Økologiske Landsby

Bergen Økologiske Landsby

Utsikt

Utsikt

Dugnadsgjeng

Dugnadsgjeng

Graving

Graving

Sommer

Sommer

Tun 1

Tun 1

Billedmontasje. Tun 1 i en tidlig utgave.

3D-skisse

3D-skisse

Montasje som viser hus designet av OpaForm satt inn i et landskap lignende det en finner på Bruvik.Vi oppdaterer nettsiden vår til siste versjon av Plone CMS.

Det vil bli oppdateringer og forbedringer utover høsten 2019
Aktiviteter og møter

There was an error while rendering this tile

Prosjekter

Prosjekter

Gruppene i BØL

Økonomi

Om økonomi: personlig, i fellesskapet, i lokalsamfunnet, og på høyere nivå

Organisasjon

Denne gruppen driver med alt som har å gjøre med planlegging og organisering av en økolandsby

Norsk Permakulturforening

Norsk Permakulturforening - Hordaland lokallag

Jordbruk

Gruppen driver med helse, jordbruk og foredling og salg av landbruksprodukter

Hus og energi

Gruppen jobber med landsby-formgivning, husbygging, energi og spillvannshåndtering